Referendum "śmieciowe"

 
W dniu 30 listopada 2003 r.,
w godzinach od 6.00 do 20.00,
na terenie Gminy Mosina
odbędzie się

 
Referendum lokalne odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina
obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.