Uchwała Nr XXV/179/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXV/179/12.PDF