Uchwała Nr XXIII/165/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury

Uchwała Nr XXIII/165/12.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/12.JPG 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/165/12.PDF