Uchwała Nr XX/147/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w Mosi

Uchwała Nr XX/147/11.PDF