Uchwała Nr IX/57/11 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/57/11.PDF