Uchwała Nr IX/44/11 w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 2010 - 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitaliza

Uchwała Nr IX/44/11.PDF
Załącznik do Uchwały Nr IX/44/11 (część I).PDF
Załącznik do Uchwały Nr IX/44/11 (część II).PDF
Załącznik do Uchwały Nr IX/44/11 (część III).PDF