Uchwała nr VII/30/11 dotycząca przekazania skargi z dnia 10 grudnia 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu

Uchwała nr VII/30/11.PDF