Uchwała nr VII/29/11 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina

Uchwała nr VII/29/11.PDF