Uchwała Nr XVII/117/11 dotycząca przekazania skargi z dnia 23 maja 2011 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu

Uchwała Nr XVII/117/11.PDF