Uchwała Nr XVII/116/11 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek

Uchwała Nr XVII/116/11.PDF