Uchwała Nn XVII/105/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 21/1732/11 z dnia 26.10.2011 r. o

Uchwała Nr XVII/105/11.PDF