Uchwała Nr XVII/102/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”

Uchwała Nr XVII/102/11.PDF