Uchwała nr XLIX/336/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie.

Uchwała nr XLIX/336/09.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/336/09.pdf