Uchwała nr XXXVI/229/08 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009".

Uchwała nr XXXVI/229/08.pdf