Uchwała nr XXII/126/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007".

Uchwała nr XXII/126/07.pdf