Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - Kra

Uchwała nr XX/93/07.pdf

Załącznik do uchwały nr XX/93/07.pdf