Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała nr XX/97/07.pdf