Uchwała nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR I/4/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

1.     Dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie w osobach:

 

1)      I Wiceprzewodnicząca – Barbara Czaińska

 

2)      II Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Twardowska

 

2.     Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr I/4/06.pdf