Uchwała nr I/3/06 w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.


 


UCHWAŁA NR I/3/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.