Uchwała nr XXXII/260/04 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II - 8.0911-288/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.. orzekł nieważność powyższej uchwały)

Uchwała nr XXXII/260/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław.pdf
Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/260/04.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/260/04.jpg
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/260/04.pdf
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/260/04.pdf
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/260/04.pdf