Uchwała nr XXVIII/229/04

Uchwała nr XXVIII/229/04 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.pdf