Uchwała nr XXVIII/226/04

 

Uchwała nr XXVIII/226/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina:

 1. Szkoła Podstawowa w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 2. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 3. Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 5. Szkoła Podstawowa w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 6. Szkoła Podstawowa w Krosinku z siedzibą przy ul. Wiejskiej 43, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 7. Szkoła Podstawowa w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 8. Zespół Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI i Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 9. Gimnazjum w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 20, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 10. Gimnazjum w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 11. Gimnazjum w Rogalinie z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 

§ 2.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Mosina określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., obowiązkiem Rady Miejskiej w Mosinie jest ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina, a także określenie obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. Dotychczas Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwały ustalające obwody poszczególnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedziby na terenie Gminy Mosina, lecz nie uchwalono tego w jednej uchwale określającej sieć szkół. Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. uchwałą nr IX/82/03 ustaliła nowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie w związku ze wstrzymaniem procesu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie. Do nowego obwodu włączone zostały ulice znajdujące się w całości lub części w obwodzie Szkoły Podstawowej w Krośnie: Cisowa, Jaworowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Torowa i Strzelecka. Nie została jednocześnie podjęta stosowna uchwała wyznaczająca nowy obwód Szkoły Podstawowej w Krośnie, w wyniku czego obwody obu szkół częściowo się nakładają. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty i jednoznacznego określenia obwodów Szkoły Podstawowej w Krośnie i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Proponowana uchwała precyzyjnie określa, które części ulic Strzeleckiej i Leszczyńskiej należą do obwodów obu szkół przy założeniu, że granicę między obwodami tych szkół stanowią ulice Krasickiego i Ogrodowa (z włączeniem tych ulic do obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie).

 

Załącznik do uchwały nr XXVIII/226/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

Obwody publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Mosina.

 

Granice obwodów poszczególnych szkół wyznaczają w mieście Mosina ulice i linia kolejowa Poznań - Wrocław, a w pozostałej części gminy – wsie.

 1. Szkoła Podstawowa w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16 działa w obwodzie szkolnym obejmującym miejscowość: Daszewice.

 2. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Czapury, Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin i Wiórek.

 3. Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Rogalinek, Mieczewo, Radzewice, Rogalin, Sasinowo i Świątniki.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące ulice Mosiny: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa – od ulicy Dworcowej do Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska – numery parzyste: do nr 48, numery nieparzyste: do nr 79, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka – numery parzyste: do nr 138, numery nieparzyste: do nr 95, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska numery 1 – 15 oraz 80 – 87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna i Zieleniec oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Jeziory, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki i Żabinko.

 5. Szkoła Podstawowa w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Krosno, Bolesławiec, Borkowice, Drużyna i Nowinki oraz następujące ulice Mosiny znajdujące się w obszarze między ul. Strzelecką , ul. Leszczyńską i linią kolejową Poznań – Wrocław od ulic Krasickiego i Ogrodowej włącznie: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Krasickiego, Leszczyńska – numery parzyste: od nr 50, numery nieparzyste: od nr 81, Mieszka I, Ogrodowa i Strzelecka – numery parzyste: od nr 140, numery nieparzyste: od nr 97.

 6. Szkoła Podstawowa w Krosinku z siedzibą w Krosinku przy ul. Wiejskiej 43 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Krosinko, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare i Ludwikowo.

 7. Szkoła Podstawowa w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Pecna i Konstantynowo.

 8. Zespół Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące ulice w Mosinie: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Czarnieckiego, Czereśniowa, Czwartaków, Dembowskiego, Farbiarska, Gałczyńskiego, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Janiny Porazinskiej, Jasna, Juliana Tuwima, Klonowa, Kolejowa – od Sowinieckiej do Dworcowej, Krosińska, Kwiatowa, Leopolda Staffa, Leśmiana, Łąkowa, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Morelowa, Nowa, Obrzańska, Piaskowa, Podgórna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Ptasia, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Sowiniecka, Sowińskiego, Szpakowa, Śliwkowa, Śremska numery 16-79, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zofii Nałkowskiej i Żeromskiego.

  • Gimnazjum w Mosinie im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego działa w obwodzie szkolnym obejmującym: miasto Mosina oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Jeziory, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Ludwikowo, Sowiniec, Sowinki i Żabinko.

 9. Gimnazjum w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 20 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Pecna, Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Konstantynowo i Nowinki.

 10. Gimnazjum w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Daszewice, Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin i Wiórek.

 11. Gimnazjum w Rogalinie z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Rogalin, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki.