Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 
  1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku (w zł)
Przyczyna umorzenia
Danuta Banaszak
1205,39
ważny interes podatnika
Krystyna Mądrecka
580,00
ważny interes podatnika
Danuta Michałowska
623,00
ważny interes podatnika
Stefan Malak
719,00
ważny interes podatnika
Krystyna Kubiak
668,00
ważny interes podatnika
Izabela Matuszewska
592,00
ważny interes podatnika
Anna Giż
980,00
ważny interes podatnika
Władysław Smok
812,20
ważny interes podatnika
Zbigniew Wolski
740,00
ważny interes podatnika
Krzysztof Nowakowski
1026,00
ważny interes podatnika
Ewa Jujeczka
984,00
ważny interes podatnika
Andrzej Szmyd
549,00
ważny interes podatnika
Małgorzata Kłos
681,00
ważny interes podatnika
Piotr Hyżak
939,00
ważny interes podatnika
Maria Częścik
519,00
ważny interes podatnika
Włodzimierz Nowak
4740,30
ważny interes podatnika
Waldemar Unijewski
1744,72
ważny interes publiczny
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
988,00
ważny interes podatnika
Tadeusz Niemczal
5391,00
ważny interes podatnika
Michał Jakubowski
6229,00
ważny interes podatnika
Krzysztof Nowakowski
1146,00
ważny interes podatnika
Zakład Usług Komunalnych
4383,00
ważny interes podatnika
 
  1. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę: