Wykaz udzielonej pomocy publicznej

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 
  1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
Danuta Dekert
581,40 zł
losowa, ekonomiczna
Magdalena Kasiura
7 530,00 zł
losowa, ekonomiczna
Stanisław Grudziński
563,00 zł
losowa, ekonomiczna
Mieczysław Piotrowski
1 103,00 zł
losowa, ekonomiczna
Henryk Tomaszewski
1362,00 zł
losowa, ekonomiczna
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
17 738,60 zł
losowa, ekonomiczna
Marian Śliwa
570,00 zł
losowa, ekonomiczna
Tomasz Zajdel
7 376,00 zł
losowa, ekonomiczna
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
949,00 zł
losowa, ekonomiczna
Hanna Skrzypczak
2 677,00 zł
losowa, ekonomiczna
Małgorzata Otrząsek
768,00 zł
losowa, ekonomiczna
Wanda Gąsiorowska
645,00 zł
losowa, ekonomiczna
Zygmunt Adamski
563,00 zł
losowa, ekonomiczna
Czesław Gierczyk
516,00 zł
losowa, ekonomiczna
Hanka Malak
925,00 zł
losowa, ekonomiczna
Piotr Tadeusz
1 431,00 zł
losowa, ekonomiczna
Ewa Jujeczka
1 065,00 zł
losowa, ekonomiczna
Piotr Ignaszewski
1 025,00 zł
losowa, ekonomiczna
 
  1. Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
- Hanna Dublaga,
- Aneta Baraniak,
- Witold Jankowiak
 
  1. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Waldemar Łyskawa,
- Beata Szmytkowska,
- Jerzy Knach,
- Paweł Stachowiak,
- Zbigniew Andrzejewski,
- Maria Legenza
- Zygmunt Labrzycki,
- Miron Michalski,
- Roman Mitura,
- Agata Drummond,
- Alicja Szejn,
- Janina Kowalkiewicz,
- Zbigniew Wolski,
- Ireneusz Duszyński