Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022r.

Zarządzenie Nr 71/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022r.  

w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawach dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa           

§ 1.   Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z poźn. zm.)   upoważniam   następujących pracowników socjalnych, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawach dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:  
1) Katarzynę Natęgowską-Pigła,      
2) Magdalenę Haberland,                 
3) Małgorzatę Kulczewską,                                      
4) Małgorzatę Wieczorek,                
5) Dorotę Rakoczy,                           
6) Ewę Wyszkowska,
7) Lidię Kwiatkowską,
8) Marcina Kowal,
9) Wiolettę Antecką.  

§ 2.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                            

Burmistrz Gminy Mosina                                                                                                          
/-/ Przemysław Mieloch