(642) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie ulicy Cichej w Drużynie oraz ulicy Sosnowej w Pecnej.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf