UCHWAŁA NR LXIII/539/22 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LXIII/539/22.pdf