UCHWAŁA NR LXIII/537/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

UCHWAŁA NR LXIII/537/22.pdf