UCHWAŁA NR LXIII/535/22 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2022

UCHWAŁA NR LXIII/535/22.pdf