UCHWAŁA NR LXIII/531/22 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR LXIII/531/22.pdf