UCHWAŁA NR LXIII/530/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym

UCHWAŁA NR LXIII/530/22.pdf