(637) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie publikowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina dotyczących zmian w budżecie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf