(629) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie programu „Sportowa Polska”.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf