ZARZĄDZENIE NR 39/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

ZARZĄDZENIE NR 39/2022.pdf