ZARZĄDZENIE NR 38/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec, Bogulin

ZARZĄDZENIE NR 38/2022.pdf