Odpowiedzi na pytania zadane podczas LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 lutego 2022 r.

Udzielona odpowiedź.pdf