(625) Interpelacja radnego Jana Marciniaka w sprawie ilości osób oraz ilości etatów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf