(623) Interpelacja radnego Jana Marciniaka w sprawie zmiany Regulaminu strefy parkowania w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf