(620) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf