Odpowiedzi na pytania zadane podczas LXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 lutego 2022 r.

Udzielona odpowiedź nr 1.pdf
Udzielona odpowiedź nr 2.pdf
Udzielona odpowiedź nr 3.pdf