(619) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie hydrantów.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf