Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr 3/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego, wynikającego z  ustawy o dodatku osłonowym, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
 
Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Panią Danutę Nowak - st. inspektora
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.