(612) Interpelacja radnego Romana Kolankiewicza w sprawie wniosków do Polskiego Ładu-Program Inwestycji Strategicznych- PGR.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf