(611) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie przejścia podziemnego zlokalizowanego przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf