(610) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dotyczącym ronda dla DW 431/430.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf