(607) Interpelacja radnej Izabeli Demskiej w sprawie zamontowania elastycznych słupków przy progach zwalniających wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf