(605) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie podjęcia prac związanych z remontem i dopuszczeniem do ruchu pieszych przejścia podziemnego przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf