(604) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Mosinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf