(599) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rejestru zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf