(598) Zapytanie radnego Dominika Michalaka dotyczące podejmowanych czynności przez Urząd Miejski w zakresie ściągania zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf